O pokračování v účasti na projektu Adopce na dálku

Již několikrát jsme v této rubrice přinesli zprávu o adopci dvou dětí z Indie, na které se podílí prostřednictvím deseti „maminek" farní společenství ve Veverských Knínicích. Před Vánocemi jsme dostali poslední dopisy od dětí i s jejich fotografiemi. Rádi se vám s nimi pochlubíme. Jak můžete vidět, jsou to moc šikovní chlapci.

Adarsh bude mít v březnu 14 let. Žije v oblasti, kde má Adopce na dálku® již více než desetiletou tradici. Je to vidět i na úrovni dopisů. Pravidelně nás informuje také ředitel (je to kněz) partnerské indické organizace projektu o všech aktivitách, které pro děti konají. Neomezují se jen na vzdělávání dětí, ale snaží se zapojit a vzdělávat i jejich rodiče. Podrobně nás také pan ředitel informuje, co za naše finanční prostředky děti obdržely. Adarsh se dobře učí, máme z něj radost.

Sri Nidhi Bhat bude mít v červenci 12 let. Žije ve velmi zaostalé oblasti, kde dvě nadšené dívky rozbíhají partnerství projektu Adopce na dálku® . Anglické překlady dopisů našeho syna jsou psané ručně, zřejmě nemají ani počítač. Ale chlapec se moc snaží, má výborný prospěch, je první ve třídě. Kromě toho tančí místní etnický tanec a má při vystoupeních velké úspěchy.

Oba žijí ve státě Karnataka, který byl loni na podzim zasažen velkými povodněmi v důsledku silných monzunových dešťů. Rodinám našich chlapců se nic nestalo, ale mnoho jiných rodin, i s adoptivními dětmi z ČR, bylo postiženo. Arcidiecézní charita Praha uspořádala okamžitě sbírku, kterou místní indická partnerská střediska využijí podle potřeby. Konkrétně v oblasti, kde žije náš syn Adarsh, na obnovu poničených obydlí.

Podle Informačního zpravodaje Arcidiecézní charity Praha bylo v Indii podporováno projektem Adopce na dálku® v roce 2007 celkem 11 931 dětí. Máme radost, že i naše malá farnost se na tomto čísle podílí. Dát šanci pro lepší život alespoň dvěma dětem, to určitě není málo.

Autoři článků: