Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2011

Letošní Tříkrálová sbírka se konala po celém území ČR ve dnech 1. - 14. ledna 2011. V našich farnostech sbírka dopadla takto: V Ostrovačicích se vybralo 23.022 Kč, v Říčanech 59.145 Kč, ve Veverských Knínicích 25.363 Kč. Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům z našich obcí. Upřímné poděkování patří také obětavým koledníkům a jejich vedoucím.

Oblastní charita Rajhrad, pod kterou se kumulují peníze vybrané v obcích Modřického a Rosického děkanství, vykázala letos částku 2,457.250 Kč.

Tříkrálová sbírka letos v rámci celé republiky vynesla přes 70 milionů korun, doposud nejvíce za celou svou existenci. Nemalou měrou se na tomto výsledku podílela i naše brněnská diecéze, kde se vybralo celkem 16,909.268 Kč.

Koledníkům i ochotným dárcům poděkoval pan biskup Vojtěch Cikrle následujícími slovy:

Milé sestry, milí bratři, milé děti,
na území brněnské diecéze se do letošního desátého ročníku Tříkrálové sbírky zapojilo více než deset tisíc koledníků, kterým bych rád aspoň touto formou poděkoval.
Děkuji vám všem, kteří jste se vydali na cestu nejen do našich domovů, ale především na cestu k lidským srdcím. Děkuji vám za ochotu pomoci potřebným, děkuji i za to, že jste se nenechali odradit nevlídným počasím ani nevlídným přijetím.
Vám organizátorům děkuji za čas věnovaný přípravě této akce i jejímu vyhodnocení. A mé upřímné poděkování patří také vám všem, kteří jste do sbírky finančně přispěli. V naší diecézi dosáhl ke dni 31. ledna 2011 výtěžek Tříkrálové sbírky částky téměř sedmnácti milionů korun, díky nimž bude podpořeno mnoho záměrů charitní činnosti ve prospěch lidí v nouzi.
V modlitbě vás provází váš biskup Vojtěch

Autoři článků: