Opravy fary

Zatímco se všude v těchto dnech hovoří o pádu zdi, konkrétně o pádu Berlínské zdi před 20 lety, na naší faře naopak vznikají zdi nové.

Není totiž zeď jako zeď. Některé zdi totiž skutečně mají padnout, Bůh sám je někdy boří. Je to nejen případ již zmíněné Berlínské zdi, ale mnoha dalších. Bůh dal padnout zdem a hradbám Jericha, když Izraelité v druhém tisíciletí před Kristem obsazovali zaslíbenou zemi (sr. Joz 6). Především chce Bůh zbořit zdi, které oddělují jedny lidi od druhých, a drží jednotlivce uzavřené ve svém sobectví. Pak jsou ale taky zdi, které staví Hospodin (sr. Ž 127). To je, zdá se, případ zdí na naší faře. Vidíme neustále znamení Boží přízně a Jeho požehnání, když se tam o něco snažíme.

Už jen v tom, že se stále najdou farníci, kteří přichází na brigádu. Není to jednoduché. Mnoho farníků to přestalo bavit (mnohé ani nezačalo), najdou se však přesto ti, kteří chodí téměř pokaždé. Díky jim zde každou sobotu, kdy brigáda probíhala, byli aspoň tři nebo čtyři lidé. Kéž jim Bůh oplatí jejich ochotu a obětavost.

S těmi nově postavenými zdmi je to možná trochu přehnané. Všichni víte, že se spíše opravují zdi staré, obnovují se podlahy, omítky atd. To je to hlavní, co se dělalo v posledních měsících. Práce dokonce pokročily až tak daleko, že se už maloval sál i kuchyňka (v době vyjití tohoto farního zpravodaje většina z vás už bude vidět na vlastní oči, jak to tam vypadá). Kromě toho ovšem skutečně vznikly i zdi nové - zdi budoucího sociálního zařízení.

Bohu i všem ochotným farníkům patří veliké díky!

Autoři článků: