Opravy fary (2009)

Práce na faře útěšně pokračují, a dalo by se říci, že se to pomalu "začíná rýsovat".

Menší, neplánovanou odbočkou bylo na jaře udělání podlahy v kanceláři, v místnosti hned vlevo po vstupu do fary. Na začátku jsme totiž chtěli pouze odstranit starý špinavý koberec a očistit dřevěná prkna podlahy, na kterých byl onen koberec přibit. Ukázalo se však, že podlaha je zcela shnilá. Odstranila se, vyvezlo několik fůr suti, která byla pod ní, a udělala se podlaha nová, tzv. plovoucí.

Hlavní prací však zůstává obnova sálu a dalších místností v přízemí fary (ne prelatury). Po vybetonování podlahy (i odtud bylo v loňském roce vyvezeno fůr suti nepočítaně!) se nyní zdivo, předtím zbavené mokré omítky a (snad) trochu vysušené, opatřuje omítkou novou. Jsou to obrovské nekonečné plochy, na které je třeba nanést metráky malty. Pod omítkou to není vidět, ale je nutné říci, že všude jsou nataženy kabely nové elektroinstalace.

Bylo toho skutečně uděláno mnoho! Na některých místech zasychá nová omítka, člověk si může představovat, jak krásně se bude v novém farním sále sedět - setkávat se mezi sebou, vzdělávat se, modlit se, nebo co všechno tam budeme s Boží pomocí dělat.

Kéž nám Bůh žehná, neboť nestaví-li dům Hospodin, marně se namáhají ti, kdo ho stavějí (Žalm 127)! Bohu patří díky za jeho požehnání a taky vám všem, obětavým brigádníkům, kteří sem přicházíte pracovat. Je to takový malý zázrak: čas je vzácný, každý má spoustu své práce doma, případně je unavený a musí si odpočinout, a přesto několik lidí dobrovolně přijde a pracuje zde v sobotu dopoledne 4 či 5 hodin. Kéž vám Bůh vaši práci odplatí!

Autoři článků: