Opravy ve farnosti (1993)

Na kostele v Ostrovačicích byla letos provedena větší oprava, která zahrnovala pokrývačské práce a pořízení nových okapů a svodů z médi na střeše kostela. Odborně bylo provedeno kompletní ošetření dřevěné konstrukce krovu kostela a věže proti červotočivému hmyzu a dřevokazné houbě. Byly vymalovány prostory pod věží a obé vstupní předsíně. Tyto práce ve finančním objemu 180.000,- Kč byly plně kryty státním příspěvkem.
Na farní budově byl proveden nátěr vnějších okenních křídel uliční fasády. Opravena byla také střecha fary (pokrývačské práce 10.000,- Kč) a pořízení nových okapů ve dvorní části fary.
Na budově prelatury, ze státního příspěvku 80.000,- Kč,v současné době probíhá stažení v horní části stavby pomocí speciálních lan z důvodu zajištění stability celého objektu a instalace okapů na celý objekt prelatury.