OŘÍK

Vidíte zde logo našich webových stránek. Je to malý koník, přesněji řečeno „ořík“. Proč „ořík“? Je to zkratka vytvořená z počátečních písmen názvů našich obcí:
O
strovačice, ŘÍčany, Veverské Knínice.

Na začátku r. 2008 jsme se rozhodli vybrat nějaký název pro náš farní zpravodaj, který vycházel už předtím celé dva roky. Chtěli jsme nějaký název rovněž kvůli zaregistrování zpravodaje na Ministerstvu kultury.

Každý farník se mohl vyjádřit k tomu, který z několika názvů pro farní zpravodaj se mu líbí nejvíce. Mezi navrženými názvy byl i OŘÍK (podrobněji o volbě názvu zpravodaje viz zde), který to mezi farníky vyhrál na plné čáře, jakožto název nejoriginálnější, zajímavý a plný mnoha symbolických významů.

Ořík se nyní stal i součástí našich webových stránek – je v názvu naší domény (www.orik.cz) i naším logem, které namalovala pro náš farní zpravodaj jedna nejmenovaná katechetka.