Ořík v úvodnících farního zpravodaje

Název našeho zpravodaje, OŘÍK, je akronym, vytvořený z prvních písmen názvů našich obcí. Toto samotné slovo má však svůj význam, nebo lépe řečeno více významů. 

Postupně se OŘÍK stal názvem pro celé naše společenství dvou farností a tří obcí, takže nyní říkáme "naše společenství OŘÍKu", farní zpravodaj OŘÍK, webové stránky OŘÍK atd.