Oslava narozenin Zdeňka Pololáníka

V sobotu 23. října 2010 se v kostele v Ostrovačicích konala mše sv. v neobvyklou dobu - dopoledne o půl jedenácté -, a při ní jsme děkovali za 75 let života našeho milého varhaníka a hudebního skladatele, magistra Zdeňka Pololáníka. Hlavním celebrantem mše svaté byl rosický děkan a farář z Troubska a Střelic, mgr. Tomáš Mikula.

Mši sv. doprovázel svou hrou na varhany sám oslavenec, jeho manželka četla čtení, jeho dcera pronesla přímluvy, jeho vnučky pak přinesly obětní dary. Při mši sv. zpívala schóla sv. Petra a Pavla z Říčan. Na konci přednesli svá přání zástupci farníků z Ostrovačic, Říčan i Veverských Knínic.

Oslava pak pokračovala až do večera ve známém hostinci „U Nedbálků“ (mimochodem pan JUDr. Ing. Rostislav Nedbálek je spolužákem a vrstevníkem pana Zdeňka Pololáníka). Kromě množství dobrého jídla a pití se účastníci sytili především vzájemným setkáním, i třeba různými zajímavými historkami, např. ze života hudebních skladatelů Dvořáka a Čajkovského.

Nezbývá než popřát našemu drahému oslavenci mnogaja dolgaja ljeta, naplněná Božím požehnáním a milostí!

Z. Pololáník se svými vnuky