Ostřihom 2011

V sobotu 4. června 2011 jsme byli na farním výletě v Ostřihomi, kde se nachází největší maďarská bazilika sv. Štěpána, a taky v lázních Čalovo.

Vyjeli jsme velmi brzy ráno. Byl krásný slunečný a velmi teplý den. Paní průvodkyně Hladká nás zasvěceně provázela celým zájezdem.

Spolu se svou pomocnicí ze Štúrova, která se k nám v Ostřihomi přidala, nám podávala vyčerpávající výklad.

Seznámili jsem se s historií nejen tohoto místa, ale i s historií a dalšími skutečností ohledně všech míst, kterými jsme projížděli. Některé informace viz zde.

Bazilika sv. Štěpána působila velice monumentálně.  Nejprve jsem si ji prohlédli od krypty až po kopuli, pak proběhla mše svatá, která byla sloužena u hlavního oltáře. Také jsme se kochali úchvatnými výhledy, které se nám kolem baziliky naskytly.

Z Ostřihomi jsme se přesunuli do lázní Čalovo. Pak jsme se už jen koupali, nechali se masírovat vodními prameny a užívali si krásně teplé vody.

Cesta zpět probíhala krásně. Téměř celou jsme ji prozpívali.

Už teď se těšíme na další výlet.