P. Jaroslav Horák 30 let knězem

P. Jaroslav Horák, nar. 12. 8. 1954 ve Znojmě, v současnosti farář v Dambořicích, oslavil 5. 7. 2010 třicet let svého kněžství. V r. 1985 působil v našich farnostech. Byl zde sice jen krátkou dobu, ale mezi lidmi byl velmi oblíben. Hojnost všeho dobrého u Pána vyprošují zdejší farníci!

Autoři článků: