Pastorační rada farnosti (2005)

II. vatikánský koncil a také biskupský synod v r. 1987 zdůraznil úlohu laiků v životě církve. Také za život místní církevní obce nesou odpovědnost všichni, kteří ji vytvářejí - kněží, řeholníci, i laici. „Všichni pracují na téže vinici Boží a měli by tedy spolupracovat ve všech oblastech“.

Tyto rozdílné služby v církevní oblasti je třeba koordinovat. Proto kodex církevního práva doporučuje vytvoření pastorační rady ve farnosti (PRF). K hlavním úkolům farní rady patří mj.:

- být oporou duchovnímu správci farnosti,
- stát se ve farnosti i v obci kvasem evangelia (povzbuzovat k dobrým aktivitám, zúčastnit se jich, koordinovat je, být v kontaktu se správou obce, společenskými organizacemi).

Předsedou a hlavou PRF je vždy farář. Dalšími členy jsou obecně zástupci řeholí, katolických organizací a hnutí, pokud ve farnosti působí. Dostatečný počet členů PRF je volen z řad laiků, další jsou případně také jmenováni duchovním správcem farnosti.

V našem případě bylo z podnětu konference „Farnost - místo pro každého“ konané 21.-23. dubna 2005 v Lísku na Vysočině rozhodnuto vytvořit PRF společnou pro obě RKF - Ostrovačice (a Říčany) a Veverské Knínice. Z každé obce byli 3 členové zvoleni místními farníky, další 2 jmenováni panem farářem.

Podle uvedeného schématu má PRF Ostrovačice - Veverské Knínice následující složení: Čertková Jaroslava, Franzová Ludmila, Koch Jiří, Krška Petr, Krška Václav, Malášková Helena, Mikšová Hana, Nejezchlebová Zdeňka, Nekužová Věra, Pololáníková Jarmila, Pospíšil Pavel, Provazník Bedřich, Ryšánek Antonín, Ryšánková Dagmar, Řezanina Jan, Řezaninová Leona, Smutná Vilma, Volavá Stanislava.

Členům PRF můžete tlumočit své podněty k pastoračním záměrům a dalším aktivitám ve farnosti.

Autoři článků: