Pěší pouť na Velehrad (2006)

Vyšli jsme ve středu 23. 8. 2006 ráno od kostela v Bystrci, kde nám na cestu
požehnal a rozdal poutní křížky místní p. farář. V čele s křížem a
cyrilometodějskou korouhví a za zpěvu poutních písní jsme vyrazili směr
Velehrad. Bylo nás z Brna jen 16, ale na konci prvního dne jsme se připojili k jednomu z hlavních proudů poutníků, kteří putovali z Vranova nad Dyjí již od pondělí. A to už nás bylo téměř 150. Po celou cestu jsme zpívali poutní písně, modlili se a užívali si krásné přírody kolem nás. Bylo krásné prožít společně s tolika věřícími lidmi tuto pouť a pro mnohé z nás se stala velehradská pouť duchovním zdrojem života a nezapomenutelnou zkušeností na celý život.
Navštívili jsme i některá poutní místa, Žarošice, Větéřov a také Horu sv. Klimenta. Po čtyřech dnech putování se nás ze všech směrů sešlo na Velehradě více než 700 a na závěr jsme se společně zúčastnili mše svaté. Při pouti jsme prosili za obnovení víry v našem národě a hlavím mottem byl úryvek z Bible: RADOST PRO VŠECHEN LID (Lk 2,10).

Autoři článků: