Pěší pouť na Velehrad 21.8.

Zpráva z pěší pouti na Velehrad ze dne 21. 8.: Na Velehrad pěšky putuje v západním proudu z Vítochova a Křtin 165, v severozápadním z Vítochova 84, v jihozápadním ze Znojma, Brna a Slavkova 202, v severním z Olomouce 23, v jižním z Ratíškovic 26, z Veselí 3, z Ostrožské Lhoty 4 - celkem 423 poutníků se modlí (i svýma nohama), děkují za světlo víry pravé a prosí za obrácení národa a za Boží požehnání během návštěvy papeže Benedikta XVI.

Život farnosti: