Pět let zkušeností s Adopcí na dálku

V roce 2001 jsme se v kostele ve Veverských Knínicích dohodli, že adoptujeme dvě děti z Indie. Získali jsme totiž informace o projektu Arcidiecézní charity Praha (dále jen Charita) „Adopce na dálku®“.

Tento projekt byl založen v roce 1993. Prostřednictvím dárců z České republiky umožňuje vybraným dětem získat vzdělání přímo v jejich kulturním prostředí a zároveň dalšími projekty podporuje rozvoj celé komunity. Protože však nejde jen o poskytování peněz, ale také o vytvoření osobních vzájemných vztahů, nese projekt název Adopce na dálku® a sponzoři se označují jako „adoptivní rodiče“.

Ti složí každoročně stanovenou finanční částku, potřebnou na úhradu školních výloh jednoho školáka v jednom školním roce včetně prázdninových aktivit. Děti jsou vybírány místními lidmi ve spolupráci s tamními pracovníky projektu.
Na náboženské orientaci, kastě nebo pohlaví dětí nezáleží. V roce 2001 byl v plném běhu projekt v Indii a rozbíhal se v Ugandě. V současnosti se projekty rozšířily i do dalších zemí.

Přihlásilo se deset „adoptivních maminek“, které byly ochotny se na adopci podílet. Navázaly jsme tedy kontakt s Arcidiecézní charitou v Praze. Výběr dětí jsme nechaly na pracovnících Charity. Měly jsme pouze jednu podmínku - jednoho chlapce a jedno děvče. Zakrátko jsme obdržely dopis s podmínkami adopce.

Po zaplacení stanovené finanční částky jsme se konečně dočkaly i fotografií adoptivních dětí a jejich životopisů. Děvčeti bylo 15 let, chlapci osm. Obě děti patřily do projektu, který z indické strany vedla sestra Maria Goretti, zakladatelka a propagátorka Adopce na dálku® v Indii. Bohužel hned v příštím roce se chlapec odstěhoval s rodinou mimo oblast působení projektu. Arcidiecézní charita nás o tom ihned uvědomila a požádala nás, abychom si adoptovaly jiné dítě. Souhlasily jsme, a tak jsme měly opět syna, tentokrát čtrnáctiletého. Ale opět nám štěstí nepřálo. Chlapec byl sice velmi nadaný, ale rodinné poměry se po smrti jeho otce natolik zhoršily, že musel zanechat školy a odejít pracovat. Chtěly jsme však i nyní pokračovat. Do třetice jsme vybraly chlapce samy na internetových stránkách Charity. A tak máme jedenáctiletého syna, který by chtěl být lékařem. Naší dceři, která je nám od začátku věrná, bude už v příštím roce dvacet let. Po skončení školní docházky by se chtěla stát učitelkou ručních prací.

Minimální finanční částka pro Indii je 4 900,- Kč na rok pro jedno dítě. Samozřejmě se může libovolně zvyšovat. V našem případě deseti maminek posíláme vždy o 100,- Kč více, tedy 5000,- na jedno dítě. Částky „navíc" shromažďují pracovníci Charity do jednoho obnosu a financují z něj koupi vánočních dárků, všem dětem stejné. Předcházejí tak závisti mezi dětmi. V minimální částce jsou obsaženy všechny výdaje, spojené se školní docházkou. Informace o tom, jak bylo s našimi penězi naloženo, dostáváme na konci indického školního roku spolu se školními výsledky dětí.

Děti nám píší dvakrát do roka, na konci školního roku a o Vánocích. Píší ve svém rodném jazyce, proto dostáváme současně i přeloženou verzi v angličtině. Vedoucí střediska, který nás informuje o dění ve škole i mimo ni, píše rovněž anglicky. My jim samozřejmě odpovídáme, děti mají z dopisů velkou radost. Je možné napsat dopis česky a poslat jej do Charity k přeložení do angličtiny. Ale je to zdlouhavá cesta, nemáme s ní zkušenosti. Zajišťujeme si překlady vlastními silami. Dopisy dětí jsou dojímavé, stále nás ubezpečují o své vděčnosti. A nás mrazí, když si uvědomíme, o jak nepatrný finanční obnos se jedná v porovnání s nároky našich dětí.

Je samozřejmé, že při spoluúčasti více adoptivních maminek musela být určena jedna, která vyřizuje veškerou korespondenci. Také styk s Charitou musí být zajištěn jedinou osobou, která má přidělen určitý identifikační kód. Z dosavadních zkušeností můžeme potvrdit, že s tímto nemáme žádné problémy. Jsme si vědomy, že pomáháme pouze dvěma dětem ze státu Karnataka v jihozápadní Indii, které měly to štěstí, že byly vybrány do projektu Adopce na dálku®. Je to jako kapka v moři. Ale vědomí toho, že někde daleko jsou dvě děti, které mají před sebou lepší budoucnost, a své vzdělání mohou využít zase ke vzdělávání dalších, je docela potěšující.

Pokud by měl někdo chuť se pustit do podobné akce jako my, najde všechny potřebné informace zde či může zavolat na telefonní čísla 224 250 985, 224 246 519, 224 246 573. Lze také využít e-mailovou adresu: adopce@charita-adopce.cz.

Autoři článků: