Peter Žaloudek v ČR1

V pátek 30. listopadu jsme měli možnost na ČRo 1 v pořadu „Nad věcí“ po zprávách ve 23 hodin vyslechnout zajímavý rozhovor. Hostem moderátorky Jany Klusákové byl Peter Žaloudek. Otázky a odpovědi se týkaly především jeho knihy „Otec malomocných a Molokai“. Jde o českou, poněkud přepracovanou a zkrácenou verzi knihy „Svätá zem Molokai“, kterou ve slovenštině (jeho mateřštině) vydalo loni Karmelitánské nakladatelství.

Posluchači tohoto pořadu z řad zdejších farníků si jistě přitom dobře vzpomněli na besedu o knize přímo s autorem, která se konala přibližně před rokem v Kulturním domě v Říčanech. Tam byla možnost knihu si zakoupit a zhlédnout řadu autentických diapozitivů z Molokaie.

Připomínáme také, že P. Žaloudek je skvělým fotografem. Začátkem září se uskutečnila výstava jeho prací v Masarykově onkologickém ústavě v Brně.

Ve výše připomenutém pořadu posluchačům P. Žaloudek na dotaz moderátorky prozradil, že žije ve Vídni, kam v osmdesátých letech minulého století emigroval. V současné době pracuje jako pastorační asistent a psycholog na onkologickém oddělení jedné vídeňské nemocnice. Tato skutečnost se dá interpretovat tak, že tímto způsobem naplňuje vlastní cestu pomoci trpícím, možná po vzoru P. Damiána. My máme to štěstí občas se s ním potkávat v Říčanech v kostele či jinde nebo číst jeho úvahy v tomto zpravodaji. Jsou vždy plné lidského porozumění a lásky k bližnímu. Jedna ze dvou úvah v dnešním čísle je ponechána ve slovenštině. Pane Žaloudku, děkujeme!

Autoři článků: