Poděkování za brigádu 10.10

Pán Bůh zaplať všem brigádníkům, kteří přišli v sobotu dopoledne na faru. Hodně se toho udělalo a rovněž jsme pobyli spolu. Pár fotografií naleznete zde.

Život farnosti: