Poděkování za práci na Oříku

Pán Bůh zaplať všem, kteří se podíleli na přípravě nového čísla našeho farního zpravodaje, ať už psaním článků nebo organizováním věcí s tím spojených.

Život farnosti: