Pohřeb Jaroslavy Čertkové

V sobotu 18. 7. jsme se rozloučili při pohřební mši sv. v přeplněném kostele s naší drahou sestrou, varhanicí farnosti a starostkou obce Veverské Knínice paní Jaroslavou Čertkovou. Pán si ji k sobě povolal ve věku nedožitých 54 let po dlouhé těžké nemoci.

Při bohoslužbě zazněla tato slova pana RNDr. Jiřího Kocha:

Jejím druhým domovem v Knínicích byl tento dům Boží – kostel sv. Mikuláše. Zde dlouhá léta, už i jako starostka, vykonávala v tichosti a bez pozornosti ostatních zcela sama takové práce jako pravidelný týdenní úklid, praní a žehlení kněžských a ministrantských rouch, a oltářních potahů.
Protože v době jejího příchodu do Knínic zde chyběl varhaník, sedla za pult varhan a jako samouk se naučila tento nástroj ovládat. A tak její hudební doprovod skoro 30 let naplňoval prostory zdejšího chrámu při mších a dalších liturgických obřadech. Vítala do křesťanského společenství nové občánky při křtu. Mnohým hrála při prvním svatém přijímání a také při vstupu do manželství. Tóny varhan vedené její rukou doprovázely mnohé na cestě poslední. Tím vším dokazovala plnost své víry i pravdivost slov, jež řekl apoštol Jakub, že „víra bez skutků by byla mrtvá“. Její život lze vidět jako život obilného zrnka, které se strávilo tím, že dalo vyrůst novému klasu s desítkami podobných zrn. Podobně její život se strávil ve službě bližním...
Naše loučení s Jarkou Čertkovou je tedy naplněno nejen smutkem, ale i radostí a vděčností Bohu za to, že nám dal možnost s touto svou oddanou a pokornou služebnicí se setkávat, pracovat a těšit se z její blízkosti. Jsme přesvědčeni, že její život nekončí, jenom se mění. Věříme, že směřuje blíž k svému Pánu, do Jeho věčného království. Mějme tuto naději a modleme se k Bohu, aby tomu tak bylo. Odměnou nám může být naděje, že ona se pak bude přimlouvat za nás.

Celá řeč je uvedena v srpnovém čísle našeho farního zpravodaje. Ať naše zesnulá sestra odpočívá v pokoji Kristově!