Pohřeb Josefa Koukla

Mons. ThDr. Josef KOUKL
08.11.1926 - narozen v Brně
23.04.1950 - vysvěcen na kněze v Litoměřicích
27.08.1989 - vysvěcen na biskupa v Litoměřicích
22.05.2010 - zemřel v Litoměřicích
29.05.2010 - 14:00 - pohřeb v Litoměřicích

Témata:

Život farnosti: