Pohřeb Mons. Josefa Veselého

V pátek 5. února 2010 byl ve věku 80 let odvolán z tohoto světa Mons. Josef Veselý, papežský prelát a emeritní děkan opavský, básník a politický vězeň komunistického režimu. Jeho básně vycházely i v našem farním zpravodaji. Pohřeb zesnulého bude v konkatedrále Panny Marie v Opavě v sobotu 13. února 2010 při mši svaté v 10 hodin.

Témata:

Život farnosti: