Pomáháme jiným (2006)

Výsledky Tříkrálové sbírky 2006

Výsledky Tříkrálové sbírky v brněnské diecézi: Výtěžek 12.115.238,- Kč.
V oblasti Brno - venkov vyšlo do ulic celkem 402 skupinek koledníků, tj. minimálně 1.608 ochotných dobrovolníků, kteří koledovali ve 102 obcích a městech. Sbírka vynesla 2.265.030,- Kč. Tato částka byla rozdělena podle standardního klíče. Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě, který je koordinátorem sbírky pro tuto oblast, tak získal 65%.Tyto prostředky plánuje investovat do vybudování nového střediska a zázemí pro hospicovou ošetřovatelskou službu na Tišnovsku. Jeho součástí by měl být i denní stacionář a hygienické centrum.

Jak přispěly naše obce?
Veverské Knínice 4 skupinky 19.875,- Kč
Ostrovačice 3 skupinky 17.750,- Kč
Říčany 9 skupinek 48.534,50 Kč

Všem, kdo otevřeli svá srdce a přispěli za všechny potřebné, velmi děkujeme!

za koledníky
Ludmila Franzová

Jeden dárek navíc - ohlédnutí

Loni se naše děti zúčastnily v adventní době akce Papežského misijního díla nazvané Jeden dárek navíc. Celkem bylo vybráno 7.015 Kč.
Ostrovačice 2.590 Kč
Říčany 1.476 Kč
Veverské Knínice 2.949 Kč

Obdrželi jsme děkovný dopis od národního ředitele Papežského misijního díla v České republice P. Jiřího Šlégra, zaslaný z centra ve Špindlerově Mlýně dne 15.2.2006, který otiskujeme v plném znění:

Milí přátelé, rád bych Vám jménem chudých lidí na misiích poděkoval za Vaši štědrost a za dar 7.015 Kč z Jednoho dárku navíc. Děkuji zvláště všem dětem, které se aktivně na této akci podúely. Je velmi krásné, že motto „Děti pomáhají dětem", které provází činnost Papežského misijního díla dělí po celém světě, se zabydluje také ve Vaší farnosti. Sám papež Benedikt XVI. říká, že ve svém úřadě počítá s modlitbami dětí a jejich misijním zapojením.
Mám upřímnou radost z Vaší misijní spolupráce a vyprošuji Vám Boží požehnání.

P. Jiří Šlégr
národní ředitel

Haléř svatého Petra

V okruhu svátku Stolce sv. Petra je celosvětovou tradicí konat sbírku „Haléř sv. Petra“. Z výtěžku této sbírky poskytuje papež finanční pomoc postiženým lidem a krajinám ve světě. Po „sametové revoluci“ se i Česká republika přidala k této akci.
V našich farnostech jsme letos 26. 2. vybrali dohromady 9.900 Kč, které jsme na tento účel prostřednictvím biskupství poukázali.

Misijní koláč

Je dobré si čas od času připomenout, že patříme k nejbohatším zemím na světě a že třetina lidstva stále ještě umírá hladem. V mnohých zemích třetího světa připadne na jedno dítě denně v dobrém případě množství jídla denně v hodnotě našich 3 Kč.
Před farou často vídáme pohozené téměř celé jogurty, banány i pomeranče dětmi, vracejícími se ze školy. O mnohém by v naší vlasti mluvily i kontejnery.

Naše děti, jak víte, spolupracují s Papežským misijním dílem dětí a další akcí, kterou chceme na trpící ve světě myslet, byl „Misijní koláč“. Děti ve spolupráci s rodiči napekly koláče nebo jiné pečivo a v neděli 26.3. v kostele po mši sv. prodávaly za dar pro hladovějící děti v misiích.

Výtěžek z misijního koláče:
Ostrovačice 1985 Kč
Říčany 2798 Kč
Veverské Knínice 1883,50 Kč
Celkem bylo odesláno 6.700 Kč.

Zvláštní dík patří dětem, které sáhly do svých osobních úspor a na misijní koláč vyprázdnily své kasičky. Poděkování patří také všem maminkám, které koláče upekly a dětem, které jim pomáhaly.

Autoři článků: