Poprvé u svatého přijímání (2010)

V r. 2010 se konalo 1. sv. přijímání v Říčanech a v Ostrovačicích (ve Veverských Knínicích tentokrát nebyly žádné děti u prvního sv. přijímání).

První sv. přijímání v Říčanech

Nejprve proběhlo 1. sv. přijímání v Říčanech.

V neděli 16. 5. tam při mši svaté o sedmé neděli velikonoční přijalo 7 dětí poprvé svátost eucharistie. Je pravda, že slunce o tomto dni vůbec nesvítilo, naopak, bylo zataženo, pršelo, foukal silný vítr. Ve skutečnosti ale pravé Slunce (Ježíš Kristus) svítilo, a jak věříme, bude svítit stále v srdcích těchto dětí. To jim všichni přejeme a modlíme se za ně!

První sv. přijímání v Ostrovačicích

V Ostrovačicích se konalo 1. sv. přijímání až 6. 6., o slavnosti Božího Těla. V tento den, kdy jsme zvlášť děkovali Bohu za dar eucharistie, dvě děvčata z Ostrovačic přijala tento dar poprvé. Počasí bylo nádherné, mohli jsme si tentokrát užívat současně paprsků slunce přirozeného, jako i paprsků milosti vyzařujících z eucharistie. Kéž totéž světlo svítí i v životě těchto děvčat!