Pořad bohoslužeb a jejich úmysly

Pořad bohoslužeb až do konce roku se nachází, spolu s akcemi, které se budou v našich farnostech pořádat, zde.

Pokud se chcete dovědět, na jaký úmysl je mše slavena, můžete rozkliknout řádek bohoslužby - v popisu pak naleznete úmysl bohoslužby, případně se dovíte, že úmysl mše sv. ještě není obsazený (v tom případě se můžete napsat požadavek na úmysl bohoslužby).