Postní almužna - střádání do papírových schránek

Postní doba je obdobím, kdy křesťané prohlubují svůj vztah k Bohu, svým bližním, a to i neznámým lidem, a k sobě samému. I letos je postní doba pro věřící obohacena o možnost poskytnutí almužny. Období letošní Postní almužny začalo 9. března (Popeleční středa) a trvá až do 24. dubna (Boží hod velikonoční). Více k tomu ve svém dopise uvedl brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Z dopisu vyjímáme:

„Milé sestry a bratři, almužna je výrazem odhodlání měnit sebe sama prostřednictvím pomoci druhým. V tomto způsobu prožívání postní doby je skrytý hluboký sociální rozměr křesťanské víry a návrat ke starobylé postní tradici. Schránku postní almužny k uložení peněz, které jsme svým sebezáporem ušetřili, bylo možné si vyzvednout v kostele na Popeleční středu nebo na 1. neděli postní.V druhou neděli velikonoční (1. 5.) je možné donést schránku do kostela a odevzdat ji duchovnímu. Peníze použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi.Postní almužna je projevem dobrovolné duchovní formace a nenahrazuje dar, který věnujeme při každé bohoslužbě na potřeby církve.
Děkuji vám za vaše modlitby a nejrůznější formy pomoci všem, kteří jakoukoliv formou strádají.
Žehná váš biskup Vojtěch“

Autoři článků: