Postní obnova 2011

Letošní postní duchovní obnovu v sobotu 9.4.2011 vedl o. Josef Havelka, spirituál CDM Petrinum. Probíhala podle programu uvedeném v pozvánce. Účastnilo se jí, podle posledního sčítání, 34 věřících (14 z Říčan, 10 z Ostrovačic, 7 z Veverských Knínic a po jednom z Rosic, Rudky a Brna).

Přemýšleli jsme především o svátosti křtu, kterou nám o. Josef přiblížil novým, zajímavým i hlubokým způsobem. Nejprve vytáhl zabalený balíček a přirovnal ho k milosti křtu zhruba těmito slovy:

Křest je jako dárkový balíček, který nám byl kdysi darován, ale nebyl zatím rozbalen a otevřen. Vlastníme balíček a neznáme dar, který je uvnitř; když neznáme dar, nevíme ani o tom, že jsme bohatí, nemyslíme na věčnost, chválu a radost z něho. Jsme Božími dětmi, ale nevíme o tom. Ze křtu nám zůstalo „nesmazatelné znamení“, které nám umožňuje správně a platně naplňovat skutky křesťanského života, ale plod křtu zůstává „svázaný“, a proto nemůžeme zaslechnout zevnitř ten pokojný hlas, který nám říká: „Ty jsi můj milovaný syn“.

Tento obrovský dar je třeba „rozbalit“ a žít z něj, nejen přežívat. To o. Josef vykreslil následujícím příběhem:

Jeden člověk měl nemocné srdce. Díky tomu mnohé věci nemohl dělat, musel se chránit, nemohl žít naplno, jak ostatní, kteří měli zdravé srdce. Naskytla se možnost provést transplantaci jeho srdce, operace se zdařila. V životě člověka se ovšem nic nezměnilo. Dál žil ve strachu o svůj život jako dříve, dále se projevoval tak, jak byl zvyklý před operací. Když to trvalo nějaký čas, manželka kamaráda se na to nemohla dívat a dala mu otázku: Proč jsi přijal nové srdce? Abys neumřel nebo abys žil? Člověk se zamyslel a odpověděl: No přece, abych žil. Tak konečně začni žít, vždyť jsi přijal nové srdce! odpověděla žena.

Na křtu svatém Bůh udělal tuto transplantaci: odebral z našeho těla srdce kamenné a jako dar nám dává srdce z masa, srdce schopné žít a milovat naplno jako Bůh.

Žijme z této milosti a kéž nám k tomu pomůže i rozjímání o tom, co jsme slyšeli!