Poutě (1993)

V letošním roce se konaly v naší farnosti tři poutě.

První z nich byla 1. května pouť mládeže a ministrantů ke hrobu sv. Jana Nepomuckého do Prahy.

Druhá pouť byla především ministrantská, ale i ostatní farníci měli možnost se jí zúčastnit. Konala se poslední prázdninovou sobotu ve Křtinách a byla spojena i s poutí farníků na Vranov. My jsme zůstali ve Křtinách, kde byla připravena soutěž pro skupiny ministrantů z celé Brněnské diecéze.
Úvodem byla sloužena mše svatá, kterou celebroval generální vikář P. Mikulášek. Po mši svaté se rozlosovalo pořadí 34 skupin. Soutěže se skládaly z částí vědomostních a dovednostních. Náš dobře sehraný tým, pod zkratkou KOŘ (Knínice, Ostrovačice, Říčany) překonával jednu překážku za druhou a nakonec jsme uspěli jako nejlepší. Plní radosti z úspěchu jsme odjížděli domů.

Třetí pouť byla na Hostýn a Svatý Kopeček u Olomouce, kam jsme zamířili dvěma autobusy 18. září. Z Bystřice pod Hostýnem se ti zdatnější vydali na sv. Hostýn pešky, ostatní využili kyvadlové dopravy autobusem. V bazilice Panny Marie Hostýnské jsme se zúčastnili mše svaté a pak jsme společné procházeli křížovou cestu se zastaveními.
Po sestupu z Hostýna jsme pokračovali autobusem k druhému cíli a tím byl Sv. Kopeček u Olomouce. Po společné prohlídce chrámu nás zdejší kněz seznámil s historií této stavby i premonstrátského řádu. S tímto poutním místem jsme se rozloučili písněmi chval, které ostatně spolu s modlitbami zněly po celou naši cestu, odkud jsme se duchovně obohaceni vraceli domů.

Yvona Drápalová, tým ministrantů

Autoři článků: