Poutě (2006)

Kalendárium farností Ostrovačice - Říčany, Veverské Knínice od Velikonoc 2006

16. 4. Velikonoce
26. 5. Zahájení svatodušní noveny
27. 5. Pouť farníků do Klokot, na Svatou Horu a Křemešník
  4. 6. Slavnost seslání Ducha sv.
13. 6. Pouť seniorů ke Sv.Antoníčkovi do Blatnice
15. 6. Oslava Božího Těla Říčany
16. 6. Táborák dětí na faře
18. 6. Oslava Božího Těla Ostrovačice a Veverské Knínice
  2. 7. Říčanská pouť
  2. 9. Pouť rodin do Žďáru nad Sázavou
16. 9. Společná pouť rosického děkanství do Zbraslavi

Základní informace o poutních místech Klokoty, Svatá Hora, Křemešník

KLOKOTY

Klášter s kostelem vznikly na místě gotické tvrze rodu Vítkovců, v písemných pramenech zmiňované již t v roce 1220. Podle legendy se zde u studánky zjevovala Panna Maria, což se stalo podnětem ke zhotovení milostného obrazu, stavbě kaple a koncem 14. století i nedalekého farního kostela. Během husitských válek byly církevní stavby zničeny. V roce 1440 byl kostel skromně obnoven a přitom byl údajně nalezen původní, téměř neporušený
mariánský obraz. Dnešní poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie založil benediktinský prelát Didace a Convero a v roce 1705 byla jeho správa svěřena benediktinům z rakouského kláštera v Melku.

SVATÁ HORA

Je to jedno z nejstarších poutních míst v Čechách a nalezneme ji pod hřebeny Brd na jihovýchodním okraji města Příbram. Poutní tradice je spojena s gotickou dřevořezbou milostné sošky P. Marie
Svatohorské. V roce 1632 došlo na Svaté Hoře k zázračnému uzdravení slepého Jana Procházky z Nymburka. Jezuité z nedaleké Březnice, kteří měli poutní místo ve své správě, spojili Březnici se svatohorskou svatyní tzv. svatou cestou s šestnácti kříži s obrazy, později nahrazenými kapličkami. Uvnitř vlastního kostela je mnoho památek, z nichž největší pozornosti se těší hlavní, stříbrný oltář. Je to dílo pražských zlatníků a váží téměř 200 kg. Soška P. Marie Svatohorské je podle pověsti dílem Arnošta z Pardubic a je z hruškového dřeva. V době husitských válek byla ukryta v příbramských dolech. Bývá zdobena drahocennými pláštíky různých barev, případně pancířem z ryzího zlata, perel a drahokamů.

V blízkosti Svaté Hory stojí též velké sousoší Kalvárie, Mariánská studánka s kapličkou a biblickou tradici připomíná i jméno jedné z nedalekých vesnic, jejíž název je Jeruzalém.

KŘEMEŠNÍK

Poutní místo leží na zalesněné samotě, západně od vrcholu hory Křemešník na Českomoravské vrchovině. Jedna z pověstí hovoří o zázračném uzdravení zraněného vojáka vodou z místní studánky. Této vodě se stále přisuzují léčebné účinky a je zajímavé, že voda vytéká ze země jen v období od Vánoc do jara. Od pramene vedou kapličky křížové cesty z poč. 20. stol. na návrší, kde stojí poutní kostel. Půdorys tohoto kostela má tvar trojlístku, což spolu s trojbokým hlavním oltářem prozrazuje trojičnou symboliku. Jde o kostel Nejsvětější Trojice. I nástěnné malby z 2. pol. 18. stol. rovněž souvisejí s trojiční symbolikou (např. Noe obětuje Bohu se třemi syny, Abrahám hostí tři muže). V těsném sousedství kostela stojí fara, škola a ambity s Kaplí mrtvých, v níž jsou reliéfy F. Bílka a ostatky poustevníka, který na Křemešníku působil.

Několik praktických údajů k připravované pouti:
Pouť na Svatou Horu - sobota 27. května 2006
Předpokládaný odjezd 6.00 h
Předpokládaný návrat do 20.00 h
Program: Návštěva poutních míst Klokoty, Svatá Hora, Křemešník
Oblečení do každého počasí, jídlo a pití si vezme na cestu každý sám, nepočítáme s časem pro společný oběd v restauraci.
Předpokládaná cena poutě: Dospělí: 300,-Kč, děti: 250,-Kč,
ministranti a schola: 150,-Kč

Základní údaje o poutním místě Blatnice

BLATNICE

Blatnička hora s poutní kaplí sv. Antonína Paduánského (lidově zvaný Antoníček) se řadí k význačným poutním místům Moravského Slovácka. K popularitě přispěl v nedávné době malíř Joža Úprka. který na svých obrazech zachytil atmosféru blatnických poutí, a to na prosbu vlasteneckého faráře P. Mořice Růžičky. Údajně to bylo v době cyrilometodějské mise jedno z působišť věrozvěstů, kteří z posvátné studánky křtili naše slovanské předky. Kapli sv. Antonína nechal vystavět majitel ostrožského panství kníže Hartman z Lichtensteina v r. 1668 jako poděkování za uzdravení syna. První pouť se uskutečnila v r. 1671.
Sv. Antonín Paduánský má pověst patrona ztracených věcí. Žil v době sv. Františka z Assisi, do jehož řádu vstoupil.

V okolí kaple je na rozsáhlých plochách křížová cesta, studánka se „zdravou vodou“ a sochou sv. Antonína.

Údaje o poutním místě Žarošice a o památném Velehradu zde neuvádíme.

Několik praktických údajů k připravované pouti seniorů:
Pouť seniorů do Blatnice pod Sv. Antonínkem - úterý 13. června 2006
Předpokládaný návrat do 19.00 h
Program: Návštěva poutních míst Žarošice, Blatnice, Velehrad
Počítáme se společným obědem v restauraci, který si každý účastník platí sám.
Předpokládaná cena poutě: 160,- Kč
Předpokládaný odjezd: 7.30 h