Požadavky mší sv. na r. 2010

Přinášejte i nadále duchovnímu správci farnosti své úmysly mší sv. na tento rok. Kromě samotného úmyslu mše sv. nezapomeňte uvést datum a místo mše sv. (případně kdy jindy by bohoslužba mohla být), vaše jméno a telefon. Jinou možností je kontaktovat faráře e-mailem pomocí kontaktního formuláře.

Život farnosti: