Práce na farním dvoře

Zatímco bourání „konírny“ ze strany školy už začalo, na faře se v těchto dnech horlivě pracovalo při vyklízení hospodářských budov, aby i ty mohly být v následujících týdnech zbourány. Proto proběhly dvě brigády, 22. a 29. května 2010, při kterých se v tomto ohledu udělalo mnoho práce.

Veliké díky patří těm mužům, ženám, chlapcům, kteří vynesli celé lešení a možná tunu „bobrovek“. Taky tam byly hromady dřeva a spousta dalších, užitečných či zbytečných věcí.

První brigáda byla málem předčasně ukončena kvůli tomu, že jednomu včelaři uletěly včely (doopravdy!) a poté, co dělaly na nás nálety, usadily se na jednom stromě ve farní zahradě.

Budovy již jsou vyklizeny, a teď již budeme čekat, jak to všechno dopadne. Kéž je to ku prospěchu farnosti i celé obci!