Přání jubilantům

Mešní píseň za kněze

Nadšení dej, Pane, kněžským rtům,
boží plamen jeho lidské duši,

když tvá slova nese zástupům,

aby hlas ten slyšeli i hluší.
Aby kněz tvůj za tvou pravdou stál,
pomáhej mu Kristus kněz a král!

Lásko, která v hněvu netrváš,
uděl, ať je pln tvé svaté síly
pastýř ovcí tvých a bratr náš,

na nějž jsme své břímě naložili,
aby mír tvůj v kněžích panoval,
jak to žádá Kristus kněz a král!

(Václav Renč)

Duchovní správce obou našich farností
otec Ludvík Bradáč
letos 30. června oslavil 20. výročí
svého vysvěcení na kněze.
Nyní 6. září se dožívá 45 let.

Na počest otce Ludvíka ostrovačický varhaník a hudební skladatel Zdeněk Pololáník výše uvedenou báseň zhudebnil
a k letošnímu dvojnásobnému výročí ji jubilantovi věnuje

V rámci farního společenství je
dalším významným letošním jubilantem
pan Zdeněk Pololáník, který se 25. 10. dožívá 75 let.

K oslavám patřil už první ročník festivalu
Hudební jaro Zdeňka Pololáníka,
který se konal v jeho rodném Tišnově
ve dnech 14.4., 5.5. a 26.5.2010.

Pro podzimní období je připraven už pošesté
Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka,

který bude probíhat od 1. do 22. října 2010 v České Třebové

Jménem všech věřících obou našich farností
jubilantům blahopřejeme a do dalších let srdečně přejeme
stálou podporu Ducha sv. a přímluvu Panny Marie.