Přání ve Svatém týdnu

Neptej se, člověče, na to. co trpíš ty, nýbrž co vytrpěl On. Z toho, co pro tebe učinil, poznej, jak si tě cenil.

Sv. Bernard z Clairvaux

Pozdravuji všechny Vás farníky i ostatní lidi dobré vůle.
Květnou nedělí jsme vstoupili do vrcholného týdne církevního roku, kdy si máme připomínat utrpení, smrt a Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista.
Liturgie církve nám nabízí velké bohatství myšlenek. Abychom je mohli prožít s užitkem, je třeba se připravit a nerozptylovat se věcmi nedůležitými.
Přeji nám všem, abychom letos o velikonocích spolu s Kristem zemřeli starému člověku a povstali skutečně k novému životu. Jedině tak budeme moci vděčně přijmout slova sv. Pavla: Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry (Kol 3,1).

Váš duchovní správce

Autoři článků: