Pravidelná setkávání mládeže jsou na světě!

Celý jeden rok probíhala příprava na biřmování, během které se biřmovanci téměř každý týden scházeli na faře a duchovně se vzdělávali. S biřmováním naše setkávání skončilo. Několik mladých z našich farností však nyní projevilo zájem o další setkávání a o vznik společenství mládeže, které v našich farnostech chybí. Byla by také škoda nevyužít možnosti fary, především nového farního centra. Proto se koncem února na faře sešlo několik mladých zájemců s panem farářem a zahájili tak pravidelné setkávání mládeže z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic.

Setkání budou probíhat jednou za měsíc, přesný termín bude vždy uveden panem farářem v ohláškách. Program nebude pouze duchovní, ale i hudební (seznámení s našimi oblíbenými hudebníky) a hravý (turnaje ve společenských hrách). Jsou také plánovány společné výlety a akce.

Setkání je určeno všem mladým z našich farností, zdůrazňuji, že vůbec nejde jen o biřmovance. Je určeno pro všechny, kteří se chtějí něco dozvědět, pobavit se, ale hlavně poznat nové přátele a setkat se s lidmi, kteří mají stejný pohled na křesťanskou víru.

Na všechna příští setkání zveme touto cestou všechny mladé. Neváhejte a přijďte, čím víc nás bude, tím to může být zajímavější!

Autoři článků: