Před Betlémem

Betléme znovu očištěný
z objetí pavučin
a z prachu zapomnění
je v tobě tatáž síla
jako když poprvé
všechno se odehrálo
v životní velikosti

Je v tobě tatáž síla
když přeléváš
do dětských očí světlo
a duši smutkem okoralou
necháváš zazelenat
ve vánku vzpomínek
dětského okouzlení

Co na tom
že neúnavný červotoč
je v tobě domovem
tak jako v nás
pomalu života ukusuje
Ty v mlčení svém
jsi výmluvnější všech poutačů
pro světlo tajemné
jež s mudrci nás vede k tobě
i se všemi pastýři
i když jako my
také mají naspěch
aby vyzpívali svou chválu

My s nimi jdem
s okem i srdcem upřeným
k Josefovi a Marii
a k tomu jenž uprostřed
vítá je s náručí otevřenou
otevřenou pro ně
jako pro každého z nás
pokud k Němu nespěcháme
se srdcem odvráceným
od něho i od znamení
jeho lásky a ponížení

Josef Veselý