Před nástupem nového kněze

Vážení a milí přátelé, bratři a sestry!

Dostáváte do rukou další číslo FZ společného pro obě ŘKF Ostrovačice a Veverské Knínice. Podařilo se ho připravit a vytisknout opět ke svátku sv. Václava, jemuž je zasvěcen farní kostel v Ostrovačicích.

Nacházíme se v období, kdy intenzívně očekáváme jmenování a nástup nového pana faráře. Že jde opravdu o velmi aktuální záležitost, dokazují i slova P. Dominika, která můžete číst na úvodní stránce. Je možné, že první mše svaté v našich kostelích bude novy kněz sloužit už začátkem příštího měsíce. Každopádně by to mělo být během období, které je tímto číslem zpravodaje pokrýváno. 

V souvislosti s jeho nástupem by bylo jistě záhodné několika řádky farnímu společenství podat aspoň základní informace o jeho osobnosti. Zatím to neumíme, ovšem počítáme s tím. Doufáme, že tak budeme moci učinit v následujícím čísle v přímé spolupráci s ním samotným.

Ze zavedených stálých rubrik FZ jsme tentokrát vypustili přehled bohoslužeb pro nadcházející období a tradiční kalendárium akcí. Předpokládáme totiž, že to může být ovlivněno záměry a představou nového duchovního otce.

Nastupujícímu panu faráři dopředu vyprošujeme hodně sil, zdraví a Boží podporu v pastýřské službě mezi námi.

Milou povinností nás všech je také při této příležitosti poděkovat otci Dominiku Eremiášovi za jeho obětavou kněžskou službu u nás. Víme, jak byl po celé toto období doslova přetížen. Přesto, nad standardní povinnosti ve své domovské domašovské farnosti, ochotně a rád pravidelně konal mše svaté v Ostrovačicích, Říčanech a Veverských Knínicích.

Vážený otče Dominiku, za veškeré Vaše služby a pastorační činnost v našich farnostech po dlouhou dobu řady měsíců Vám upřímně a moc děkujeme! Jsme rádi, že jsme Vaší zásluhou nezůstali bez kněze. Do veškerého dalšího působení Vám jménem všech farníků přejeme hojnost Božího požehnání a ochranu a pomoc Panny Marie.

Redakční rada