Přednášky a koncerty (1993)

Letošní rok má též na kontě sérii přednášek a jeden koncert.
První v pořadí byla 23. 3. přednáška s promítáním barevných obrázků o pouti do Svaté země. Svého úkolu se v KD v Říčanech velmi dobře zhostil pan Komárek z Rosic.
Cyril a Metoděj a jejich doba - to byla další významné téma, které přednášel ing. mjr. František Valdštýn 9. 7. na farní zahradě v Ostrovačicích.
Neméně pozornosti si zasloužilo i téma - Svatý Václav a jeho doba z pohledu historika, opět v podání ing. mjr. F. Valdštýna, konající se 27. 9. v kostele v Ostrovačicích.
V rámci Svatováclavského tridua 26. - 28. 9 se v neděli 26. září uskutečnil koncert duchovní hudby v ostrovačickém kostele. Účinkovali: Jana Pololáníková - varhany, Petr Kříž - trubka, Maria Vaniaková - zpěv.
Výtěžek z dobrovolné sbírky tohoto koncertu byl věnován na opravu kostela v Ostrovačicích.