Představujeme společenství naší mládeže

Pokud si v pátek k večeru vyjdete na poklidnou procházku po Ostrovačicích a uslyšíte z fary hudbu nebo nějaký hluk, nemusíte se bát, pan farář si nezaložil kapelu ani nezačal pronajímat faru turistům. To jen probíhá další setkání mládeže našich farností. Mladí se takto na faře schází už přes půl roku, vždy v pátek jednou za měsíc.

Na začátku byl dotazník pana faráře, hodnotící biřmování a související duchovní přípravu. Jedna z otázek zněla, zda by se mladí dál chtěli společně scházet. Většina se k tomu postavila pozitivně, a tak se koncem letošního února sešlo na faře několik prvních odvážlivců. Hledaly se především nápady a inspirace, jak vůbec setkání pojmout, aby bylo pro všechny zábavné, ale zároveň taky trochu poučné.

Co se tedy na faře děje, když hostí naši mládež? Samozřejmě nechybí duchovní slovo otce Ludvíka, doprovázené krátkým filmem Exit 316, který všichni noví biřmovanci důvěrně znají z příprav. Kdo má zájem, může ostatním představit svého oblíbeného hudebníka, hudební žánr nebo nástroj (už jsme se seznámili například i s elektrickou kytarou). Nezapomínáme ani na oslavence, a proto proběhly také narozeninové oslavy. Setkání se neobejde ani bez sportování. Zdatnější mohou hrát ping pong v prvním patře, ostatním stačí stolní fotbal ve farním centru. V létě nám ale budova fary začala být malá, proto jsme obsadili i farní zahradu a udělali si prázdninový táborák. Byl naplánován také cyklistický výjezd k rybníku Bahňák na Říčky, ale kvůli špatnému počasí musel být na poslední chvíli zrušen.

Vše tedy vypadá velice slibně a my doufáme, že se takto budeme moci scházet pořád. Zároveň zveme i další mladé, kteří mají chuť se pobavit, ať přijdou mezi nás. Termín každého setkání je včas upřesněn v nedělních ohláškách.

Autoři článků: