Přijď Duchu svatý!

PŘIJĎ DUCHU SVATÝ, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.
Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.
Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
- Probíhá novéna k Duchu svatému před slavností biřmování v našich farnostech. Modleme se všichni o dar Ducha svatého pro naše birmovance a pro nás pro všechny.

Život farnosti: