Program nedělní návštěvy papeže v Brně

Vrcholem papežské návštěvy pro naši diecézi je mše sv. Svatého Otce v Brně v neděli 27. září 2009. Praktické informace k této mši sv. si můžete přečíst v dopise brněnského biskupa Vojtěcha Cikrle.

Zde přinášíme podrobný program celého nedělního dopoledne:

04:00 Otevření areálu letiště Brno-Tuřany
06:00 Průvod se sochou Panny Marie Tuřanské
06:30 Přivítání poutníků, organizační pokyny

06:45 Duchovní pásmo se zpěvem a modlitbami - Komunita Emmanuel
07:30 Svědectví o naději - rodina Levíčková
07:35 Představení církve v České republice (video)
07:50 Úvaha o naději (srov. 1 Petr 3,15) - režisér Jiří Strach
08:00 Muzika Hradišťan s Jiřím Pavlicou a Kantiléna Brno
08:40 Nácvik společných odpovědí lidu ke mši
08:50 Přílet prezidenta České republiky Václava Klause
09:20 Přílet Svatého otce Benedikta XVI.
Projíždění Svatého otce v papamobilu a žehnání věřícím
10:00 Bohoslužba Modlitba Anděl Páně
12:45 Odlet Svatého otce
13:00 Odlet prezidenta České republiky
13:00 - 15:00 Hudební pásmo - Posádková hudba Olomouc. Kyjovánek a další

Zde je možno si stáhnout 1. mapu příjezdových tras, 2. mapu areálu bohoslužby, 3. brožurku ke mši svaté (s texty a zpěvy mše svaté, včetně latinských textů a překladů).

K 8.8.2009 bylo jen z brněnské diecéze přihlášeno do Brna cca 38 tisíc poutníků. Z ostatních českých a moravských diecézí a ze zahraničí je zatím přihlášeno cca 31 tisíc poutníků. Celkový počet zatím přihlášených cca 69 tisíc odpovídá reálné představě 100.000 poutníků při brněnské bohoslužbě.