První koncert Varhanního festivalu 2010

01.10.2010 - 19:00

V pátek 1. října 2010 v 19 hodin se v kostele sv. Jakuba v České Třebové koná první ze čtyř koncertů 6. ročníku Varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka.

První koncert nese název „Česká varhanní hudba očima staletí“. Na varhany bude hrát Hana Bartošová (viz o ní níže).

Program koncertu je následující:

  • Petr Eben (1929-2007)- Prolog z cyklu Labyrint světa a ráj srdce
  • Jan Zach (1699-1773) - Preludium a fuga c moll na Kyrie Orbis factor
  • Jan Křtitel Kuchař (1751-1829) - Partita C dur
  • Josef Seger (1716 - 1782) - Toccata and Fuge C major
  • Josef  Klička (1855-1937) - Fantazie č. 2 pro varhany na motivy symfonické básně Vyšehrad od Bedřicha Smetany
  • Vítězslav Novák (1870-1949) - Preludium na valašskou lidovou píseň
  • Bohuslav Martinů ( 1890-1959) - Vigilie
  • Zdeněk Pololáník (1935) - Pastorale,  Pianto e  Esultazio

Hana Bartošová

Hana Bartošová studovala hru na varhany na brněnské konzervatoři u prof. Josefa Pukla a na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě prof. Aleny Veselé. V době studií se úspěšně zúčastnila mnoha národních a mezinárodních soutěží, na nichž získala četná ocenění. Své vzdělání dále rozšiřovala na mistrovských interpretačních kurzech pod vedením význačných světových varhaníků a pedagogů. V belgickém Mechelenu studovala pod vedením Flora Peeterse jeho skladby a dílo Cesara Francka, interpretací staré italské hudby se zabývala u Luigi Celeghina z Říma, na dílo J. S. Bacha se specializovala u Michaela Schneidera a francouzské literatuře se věnovala pod vedením Gastona Litaize. Ve svém rozsáhlém repertoáru věnuje zvýšenou pozornost české hudbě od baroka (i na historických nástrojích), přes romantismus až po hudbu soudobou a premiérovala skladby současných brněnských autorů jako Vladimíra Wernera, Františka Emmerta, Zdeňka Pololáníka, Milana Slimáčka aj. Věnuje se též pedagogické činnosti (Konzervatoř v Brně, Masarykova universita v Brně, Umělecká škola J. Kvapila a gymnázium v Brně), zasedá v soutěžních porotách a její žáci se pravidelně umísťují na čelních místech v soutěžích. Opakovaně vystupuje na koncertech a prestižních festivalech doma i v zahraničí (Rakousko, Itálie, Německo, Dánsko, Francie, Belgie, Slovinsko, Polsko, Slovensko, Rusko, Irsko, Chorvatsko,aj.). Za zmínku stojí koncertování na 25. ročníku varhanního festivalu v Sant Elpidio pod záštitou Enio Moricone, reprezentování České republiky na Bachovském festivalu v italské Lecce nebo ve filharmonickém cyklu v ruské Samaře, účinkování na Dnech české kultury ve francouzské Nancy a vystupování v největších evropských katedrálách. Spolupracuje s různými sólisty , např. s houslovým virtuózem Františkem Novotným, sólistkou Státní opery v Praze Veronikou Hajnovou, sopranistkou Irenou Troupovou-Wilke a také se svojí dcerou Ivou, nadanou koncertní pianistkou. Významná je i spolupráce s brněnským dětským pěveckým sborem Primavera, se kterým vydala společná CD. Natáčí snímky pro rozhlas a televizi a publikuje články v hudebních časopisech. V současné době působí jako umělecká ředitelka a dramaturgyně Brněnského varhanního festivalu.

Převzato z webových stránek věnovaných festivalu