První řeholní sliby Kamily Staňkové

Sestra novicka Kamila Staňková, naše milá farnice z Říčan, složila své první řeholní sliby do rukou provinční představené Kongregace sester služebnic Nejsvětější Panny Marie bez poskvrny počaté Matky M. Benildy Pierończyk.

Dne 14. srpna 2010 ve Starém Bohumíně proběhla slavnost prvních řeholních slibů sestry M. Zdislavy Staňkové.

Slavnostní mši svatou sloužil ve farním kostele Narození Panny Marie otec Kaliks Myryka OFM, farář místní farnosti.

Pár momentů ze samotného obřadu

Bůh volá každého člověka jménem a očekává svobodnou odpověď, podobnou jakou řekl ve Starém Zákoně Samuel: Zde jsem, Pane, volal jsi mne!

Během skládání řeholních slibů čistoty, chudoby a poslušnosti zazněla tato slova: Toužím ti zasvětit celý svůj život a následovat Krista po příkladu Nejsvětější Panny Marie, služebnice Páně.

Podepsaný text slibů nechává sestra na oltáři, aby byl spolu s hostií skrze Ježíše Krista obětován Nebeskému Otci. Sestra dostává před oltářem znaky svého zasvěcení: závoj, medailku Neposkvrněné Panny Marie a konstituce. Přijmi, sestro, závoj  jako znamení, že patříš zcela Kristu a jsi oddána církvi v Kongregaci.

Následuje okamžik přidělení nového řeholního jména. Naše Kamila uslyšela tato slova: Při křtu svatém jsi dostala jméno Kamila. Jako znamení konsekrace se v kongregaci budeš jmenovat sestra Marie Zdislava.

Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá (1Kor 13,7). Kéž tato slova, díky Boží milosti, platí o sestře Marii Zdislavě i o každém z nás!

Převzato z webových stránek kongregace.