První svaté přijímání (2008)

Letos k prvnímu svatému příjímání přistoupilo 6 dětí. Otec Ludvík a paní Nejezchlebová si vždy v pátek udělali čas, aby tyto mladé lidi naučili něco o Bohu a ukázali jim blíže Ježíše Krista. Paní Nejezchlebová četla z Písma svatého a přečtené jim názorně vysvětlovala, pokud to šlo, tak se zapojením dětí. Otec Ludvík ji vždy výstižně doplnil po teologické stránce a jednouchým slovem přiblížil probíranou látku.

Svátost smíření probíhala individuálně, každý si mohl určit čas, který mu nejlépe vyhovoval.

V souvislosti s prvním svatým přijímáním jsme všichni, kteří jsme 8. června byli přítomní v říčanském kostele, především děti a jejich rodiče, prožili zvlášť slavnostní mši svatou. Otec Ludvík děti přivítal jako prince a princezny. Myslím si, že jak děti, tak i rodiče prožili krásný den bez mráčků.

Trochu zklamání jsem prožila asi 14 dnů po tom, když jsem zjistila, že z našich fotek nezbylo nic. Terezka, chtějíc všem ukázat svůj krásný den, omylem vše vymazala. Tak už to ovšem někdy v životě chodí. Krásné vzpomínky nám zůstanou pouze v paměti.

Věra Nekužová s dcerou

Autoři článků: