První výročí úmrtí otce Bedřicha

Nestačíme se divit, kolik událostí jsme společně i každý osobně prožili v darovaném čase minulých měsíců.

4. února uplynul již rok od okamžiku, kdy dobrý Bůh k sobě povolal svého věrného služebníka a našeho otce P. Bedřicha Provazníka. A tak jsme ve dnech 3. - 6. února vzpomínali i děkovali. Vděčně vzpomínali na společně prožitá léta, děkovali za vše, čím otec Bedřich obohatil naše životy svou službou, i za to, že, jak věříme, na jeho přímluvu máme ve svém středu nového pana faráře otce Ludvíka. Ve středu 6. února byly naše vzpomínky ještě umocněny čtyřicátým výročím kněžského svěcení otce Bedřicha, které na tento den připadalo.

V duchu založené tradice, připravujeme s komunitou Emmanuel a přáteli otce Bedřicha společné vzpomínkové setkání na 31. května - výroční den jeho narození. V letošním roce připadne tento den na sobotu.

V 15.00 hod. oslavíme mši sv. v ostrovačickém kostele, pak se shromáždíme ke zpěvům a modlitbám u kněžského hrobu na hřbitově a na závěr přátelsky pobesedujeme při malém občerstvení na farní zahradě v Ostrovačicích. Jste srdečně zváni.

Autoři článků: