redakční rada

Ve středu 10. 2. v 18 hodin se bude na faře konat setkání redakční rady našeho farního zpravodaje.

Život farnosti: