Rekonstrukce kněžského hrobu v Ostrovačicích

V říjnu letošního roku byly po několika měsících příprav zahájeny práce na rekonstrukci kněžského hrobu na hřbitově v Ostrovačicích. O této nutné rekonstrukci jsme začali jednat společně s P. Provazníkem již před několika roky. Původně jsme ji chtěli provést společně s úpravou vstupu a střední částí hřbitova (na jehož realizaci žádáme o dotaci z prostředků Evropské unie), úmrtí Mons. Provazníka a jeho pohřbení do kněžského hrobu však tyto plány pozměnilo. Kněžský hrob kdysi hrobem pravděpodobně nebyl. Po přestěhování hřbitova na jeho současné místo z původní polohy kolem kostela (v 18. století) sem byly pravděpodobně uloženy ostatky dříve pohřbených kněží, zřejmě však měl sloužit především jako hlavní kříž na hřbitově. Náhrobek v podobě, vjaké jsme jej znali až do letošního října, byl upraven roku 1929. Po pohřbu Mons. Provazníka přišel jeho bratr František s nápadem, aby byl hrob zvětšen a přesunut blíž k sousední řadě v levé části hřbitova. Tento návrh mne zaujal také proto, že díky částečné změně dispozice hrobu se objevila i možnost rozšíření cesty do zadních částí tzv. nového hřbitova.

Rekonstrukce byla ihned v počátku konzultována s odborníkem, který spolupracoval také při nedávné opravě interiéru ostrovačického kostela, a rovněž s kameníkem p. Zdeňkem Oškrdalem z Tetčic. Při podrobnější obhlídce náhrobku bylo konstatováno, že spodní betonová část je neopravitelná a je třeba ji zcela nahradit. Jako nový materiál byla navržena leštěná žula s tím, že při rekonstrukci bude respektován původního vzhled náhrobku. To znamená, že ke kvádru, který je od konce října na hřbitově umístěn, přibudou ještě další kamenné části, na které budou připevněny i nové lucerny. Vrchní část náhrobku byla převezena do kamenické dílny, kde prodělala důkladné očištění, leštění, opravy nápisů i prasklých a zvětralých částí. K benediktinským kněžím, jejichž jména byla na náhrobku vyryta, jsem navrhl připojit i posledního benediktina, který v našich farnostech působil - P. Benedikta Karla Malého. Nezbytnou součástí bude samozřejmě i nová bronzová plastika Krista. Po vyřešení problému, jak dostat nejvrchnější část náhrobku s křížem na původní místo, by měl být snad ještě v tomto roce kříž znovu zkompletován. Na jaře pak dojde ke konečné úpravě samotného hrobového místa a při této příležitosti bude umístěn také nový náhrobek na hrobku rodiny Duffků. Ten bude výrazně nižší než předchozí, aby nebránil pohledu na nově opravený kněžský hrob.

Zastupitelstvo městyse Ostrovačice přistoupilo k zahájení rekonstrukce po vyčíslení celkových nákladů, které byly spočítány na částku cca 137 tis. Kč, předpokládá se však, že budou ještě o něco vyšší, protože i na vrchní části náhrobku bylo třeba vyměnit některé mramorové části. K dnešnímu dni již byly na opravu získány dary v celkové hodnotě 101 tis. Kč, a to od rodin Mons. Provazníka a P. Janšty, od komunity Emmanuel, Benediktinského opatství v Rajhradě i od Obcí Říčany a Veverské Knínice. Finanční výpomoc přislíbilo i rosické děkanství s tím, že bude upřesněna po jmenování nového ostrovačického faráře. Zbývající finanční prostředky budou uhrazeny z rozpočtu Městyse Ostrovačice.

Autoři článků: