Rozhovor k 800. výročí narození sv. Anežky Přemyslovny

Rozhovor s Josefem Hudcem, O.Cr., proboštem Řádu křížovníků

Otče, řekněte nám něco o sobě, kde působíte a také o Řádu křížovníků s červenou hvězdou.

Jmenuji se Josef Hudec, vysvěcen na kněze jsem byl 6. 7. 1985, do Řádu křížovníků s červenou hvězdou jsem vstoupil v roce 1990. Moje nynější působiště je Znojmo-Hradiště, Mašovice, Popice u Znojma, všechno to jsou křížovnické farnosti.

Řád Křížovníků s červenou hvězdou byl založen v roce 1233 sv. Anežkou Přemyslovnou jako špitální bratrstvo k ošetřování nemocných, starých a potřebných. První špitál byl založen u kostela sv. Haštala v Praze poblíž Anežského kláštera, poté u sv. Petra v Praze na Poříčí, od roku 1252 u paty nynějšího Karlova mostu (tehdy Juditina). Během staletí, hlavně po husitských válkách, se řád transformoval do podoby kněžského řádu. A tak působí dodnes s 15 členy - kněžími převážně v našich farnostech v Čechách, na Moravě a ve Vídni.

Jaké se chystají oslavy v rámci roku sv. Anežky České?

Oslavy 800. výročí narození sv. Anežky (20. 1. 1211) započaly 2. 3. 2011 v den jejího úmrtí (+1282) mší sv. v hlavním řádovém kostele sv. Františka z Assisi v Praze na Starém Městě. 1. 4. 2011 bude mše sv. v místě, kde sv. Anežka prožila většinu svého života jako řeholnice-klariska v klášteře na Františku v Praze. Tam se také připravuje podzimní výstava o této veliké světici naší vlasti.

Řád křížovníků byl původně založen jako špitální bratrstvo, co si myslíte o současném českém zdravotnictví?

Péči o nemocné převzal v naší zemi stát. Církevní nemocnice a různá jiná  církevní  zdravotnická zařízení jsou jen doplněním této péče. K tomu, aby  české zdravotnictví fungovalo tak, jako třeba v sousedním Rakousku, ho čeká dlouhá cesta. Ale věřím, že se to nakonec podaří.

Rozhovor vedla Zdeňka Nejezchlebová

Autoři článků: