Rozhovor s P. Josefem Chybou

Letošní duchovní obnovu před Velikonocemi vedl v Ostrovačicích P. J. Chyba. Rodilý Brňák, teologii studoval mj. v Římě, kde získal titul ThLic. Nyní působí jako farář v Dubňanech. Znovu do našich farností zavítal v létě, kdy zde doprovázel skupinu katolické mládeže ze svého působiště při jejím prázdninovém pobytu. Pro čtenáře Oříku odpověděl stručně na několik otázek.

Kdy a kde jste se, otče, narodil?

Narodil jsem se 26. 1. 1960 v Brně u Milosrdných bratří.

Kde nyní působíte?

Nyní jsem farářem v Dubňanech na Slovácku. Dubňany leží 5 km od Ratíškovic, kde donedávna působil váš současný farář P. Ludvík Bradáč. Byli jsme vlastně sousedé.

Co nebo kdo, jaká životní situace Vás přivedla ke kněžství?

Společenství mládeže při studiu na střední škole. Jezdívali jsme na faru v Trmicích u Ústí nad Labem, kde tenkrát jako kněz působil tajně vysvěcený biskup Karel Otčenášek. Do semináře jsem se přihlásil za farnost Brno - Královo Pole, stejně jako otec Ludvík.

Znáte už trošku Ostrovačice?

Byl jsem zde vícekrát. Poprvé v roce 1982, kdy zde byl plánován nultý ročník teologie. Podruhé na pohřbu otce Bedřicha Provazníka. Později jsem se byl podívat za svým bývalým sousedem P. Ludvíkem.

Ptala se Zdeňka Nejezchlebová

Autoři článků: