Růženec dětí

Od roku 2002 se modlí děti v říčanském kostele společně růženec. Jak a kde se zrodila tato myšlenka? Maruška se začala učit hrát na varhany. Bylo potřeba ji zpočátku doprovázet do kostela, kde 2x týdně cvičila na nástroj. Čas mi krátil růženec zapomenutý v předsíni kostela, při modlitbě před svatostánkem. Snad i on byl příčinou myšlenky modlit se ho s dětmi.

Měla jsem na mysli častá slova otce Bedřicha, jak nám všude chybí mládež. Jednou z cest, jak ji získat, je začít u malých dětí. Zmínila jsem se o všem otci Bedřichovi, který mi dal souhlas se slovy, že církev nikdy nebrání tomu, kdo se chce modlit s dobrým a čistým úmyslem.

Začali jsme se s dětmi scházet 1x v měsíci na půl hodiny. Při hledání vhodného termínu jsme nakonec dospěli ke čtvrtečnímu podvečeru půl hodiny před dětskou mší svatou. Děti se modlí společně na různé úmysly 2-3 desátky, někdy si úkony rozdělí a předříkávají je jednotlivě. Jindy pro zpestření proloží modlitbu zpěvem k Panně Marii.

Některé děti se dříve s touto modlitbou nesetkaly, a tak měly příležitost modlitbu růžence poznat a naučit se ji. Konečně do svých rukou mohly vzít své růženečky z poutí či darované od svých blízkých. Opadl strach z předříkávání a zapojení se v přítomnosti více věřících.

Některé si již vyzkoušely vést růženec o poutích, osvojily si používání mikrofonu. Učí se pravidelnosti i vytrvalosti v modlitbě a nevzdávat se hned, když se něco nepodaří.

Věřím, že tato modlitba má svůj význam, i když dětí není mnoho. Snad byjich bylo i více, kdyby měly příklad v dospělých, kteří tak málo využívají darů mše svaté ve všední den. Než se děti naučí samostatnosti, je potřeba se jim věnovat a mít nad nimi dozor. Prosíme proto farníky při dětském růženci o pochopení a trpělivost při organizaci a domluvě před modlitbou i při ní. Možná by bylo dobré podpořit děti svou účastí nebo i pochvalou a povzbudit je, že to není promarněný čas, ale čas dobře využitý pro ně samotné, pro druhé i celou církev.

A co na to děti?

Zeptaly se mezi sebou, proč se chodí modlit růženec. Zde jsou některé odpovědi:

- Protože vidím u své maminky, že se modlí za mne, tak i já se chci modlit za ni.
- Setkávám se tam s jinými dětmi a lépe je tak poznám.
- Je to setkání s Pánem Ježíšem.
- Potkávám se tam s kamarádkami.
- Ve společenství se mi lépe modlí než sama doma.
- Líbí se mi růženec, ráda si ho prohlížím a přebírám korálky.
- Je to pro mě setkání s Bohem.

Chceme si vést růženec samy a oživit ho více písničkami, aby byl zajímavější a radostnější.

Za růženec dětí Zdiška, Marťa, Terezka, Dorotka, Liduška

Autoři článků: