Ryba. Známe výtvarnou symboliku křesťanů?

I v našich zpěvnících se nacházejí symboly či písmena, která bychom měli umět vysvětlit. Tady je tedy vysvětlení jednoho z nejstarších symbolů a zároveň i nápisu křesťanského světa.

V dobách nejstarších, stejně jako dnes, znamenalo setkání s Ježíšem ve víře převratnou událost, radikální proměnu člověka. Prožil cosi úžasného a celá jeho bytost byla tím zaplavena. Potřeboval najednou svěřit svou radost ostatním, projevit ji slovem, písmem a třeba i jednoduchým grafickým znakem. Vždyť právě pochopil, že ten člověk Ježíš, který tu chodil mezi námi a měl všechny rád, je zároveň Kristem, „skrze něhož všechno je stvořeno“.

Proto také nejstarší vyznání velikonční víry znělo: JEŽÍŠ JE KRISTUS. Nebo: JEŽÍŠ KRISTUS JE PÁN. Či rozšířené vyznání pavlovské: JEŽÍŠ KRISTUS, BOŽÍ SYN, SPASITEL. Řecky to zní: IESUS CHRISTOS THEU YIOS SÓTER. Začáteční písmena jsou I-CH-TH-Y-S, a to zase česky znamená RYBU.

Tak se RYBA ocitla mezi prvními výtvarnými symboly křesťanství, staršími než kříž. Současně se stala obrazem tiché a odevzdané Ježíšovy oběti. Připomínala rovněž vodu jako živel, z něhož vychází život a který je souběžně znakem potopy i duchovního znovuzrození ve křtu. Několika tahy se tak podařilo vyjádřit skutečnosti, které jsou obsahem života z víry a přitom přesahují běžnou smyslovou zkušenost.

(Převzato z časopisu AD)