Sbírka na farnost 21.2

V neděli 21.2. bude během nedělní mše sv. sbírka na potřeby naší farnosti. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

Život farnosti: