Sederová hostina poprvé

Jak bylo dopředu ohlášeno, konala se v našich farnostech poprvé „Sederová hostina“. Oslavovali jsme velikonoce spojeni s našimi staršími bratry ve víře, Židy. Nechali jsme se obohatit krásnými myšlenkami, modlitbami, oslavovali jsme našeho Boha, jediného Boha, který nás vyvolil a převedl z otroctví ke svobodě.

Člověk naší kultury se může nechat zmást, když je pozván na večeři (byť „sederovou“), čeká především, že se nají. Pokud některý z účastníků (bylo nás něco přes 40) měl toto očekávání, byl pravděpodobně zklamán. Jídla moc nebylo a navíc... těch modliteb bylo tolik, že než se přikročilo k vlastnímu jídlu, hlad člověka ještě vzrostl, a než skončila večeře, už měl zase hlad.

Ovšem ta hloubka modliteb a obohacující spojení různých věcí, které my máme rozdělené! Už to samotné jídlo sederové hostiny, kterou Židé konají v rodině: My se modlíme či jsme na mši (= duchovní nebo náboženské „věci“) a pak jíme. Máme to všechno oddělené. Zatímco židovská spiritualita, ke které jsme „přičichli“ při sederové hostině, spojuje přirozené a duchovní, jídlo a modlitbu. Jezení je pak zcela duchovním úkonem (a modlitba je přirozená!). Modlili jsme se i smáli, a vůbec to nevadilo ve smyslu, že by se při modlitbě nemělo smát.

Mezi zvláštními pokrmy, které jsme jedli, největší úspěch sklidil tzv. Hillelův sendvič (mezi dvěma plátky nekvašeného chleba hořká bylina a sladká směs rozinek a datlí a nevím čeho...). Rabín Hillel věděl dobře, že takový je náš život: hořké slzy se střídají se sladkostí, kterou máme od Pána, našeho Boha.

Zazněla tam ze strany nejmladší účastnice večeře ta nejdůležitější otázka: Co odlišuje tuto noc ode všech ostatních nocí? A my ostatní, všichni, jsme odpověděli (podle Ex 13,14 a Dt 6,20-21): Bývali jsme otroky faraónovými v Egyptě, ale vyvedl nás Věčný, Tvůrce náš, odtamtud rukou mocnou a napřaženou paží. Opravdu to byla zvláštní večeře, odlišná od všech ostatních večeří. Odnášíme si z ní nezapomenutelné zážitky a ještě možná víc. Možná, dá-li Pán Bůh, se bude příští rok večeře opakovat.